11 września 2020

Nowelizacja Prawa budowlanego

19 września 2020 r. to ważna data dla podmiotów ściśle związanych z branżą budowlaną, ale także dla wszystkich tych osób, których wspominane regulacje prawne z różnych względów, w mniejszym lub większym stopniu mogą dotyczyć. To właśnie […]
10 września 2020

Dziedziczenie ustawowe i testamentowe

Zgodnie z definicją zawartą w kodeksie cywilnym, z chwilą śmierci, prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą na jedną lub kilka osób. Nie dotyczy to jednak tych praw i obowiązków, które są ściśle związane z osobą zmarłego, jak […]
3 września 2020

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci

Obowiązek alimentacyjny może ciążyć na różnych podmiotach i może wynikać z różnych podstaw prawnych. Jednak najbardziej powszechnym jest niewątpliwie obowiązek alimentacyjny, jaki ciąży na rodzicach względem dzieci, niekiedy także tych pełnoletnich. […]
1 września 2020

Ubezwłasnowolnienie – na czym polega oraz jakie są jego rodzaje

Ubezwłasnowolnienie to jedna z tych instytucji prawnych, która rodzi sporo emocji. Chociaż prawie każdy spotkał się z pojęciem ubezwłasnowolnienia, nie zawsze wszyscy zdają sobie sprawę z tego, czym właściwie jest ubezwłasnowolnienie i w jakich […]
26 sierpnia 2020

Czy możliwe jest uzyskanie zwrotu części prowizji wpłaconej na rzecz banku, ze względu na wcześniejszą spłatę kredytu?

Pytanie to zapewne zadaje sobie wielu kredytobiorców, którzy już dokonali, bądź zamierzają dokonać wcześniejszej spłaty zaciągniętego kredytu. Co ciekawe, mimo że zarówno uregulowania ustawy z 12 grudnia 2011 r. o kredycie konsumenckim, […]
20 sierpnia 2020

Sądy własności intelektualnej – nowa instytucja w polskim porządku prawnym

Wraz z dniem 1 lipca 2020 r. do polskiego postępowania cywilnego wprowadzone zostało nowe postępowanie odrębne, dotyczące wyłącznie spraw z zakresu własności intelektualnej. Wskazane rozwiązanie jest rezultatem implementacji do naszego […]
001-future
Kancelaria czynna jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz w piątki od 9:00 do 15:00.
002-whatsapp
W drodze telefonicznej, istnieje możliwość ustalenia terminu spotkania poza godzinami pracy Kancelarii.
727 585 588