Blog - Kancelaria Adwokacka Adwokat Dr Katarzyna Plata-Gardas
27 maja 2021

Odrzucenie spadku a zrzeczenie się dziedziczenia

Kolejnym zagadnieniem z zakresu prawa spadkowego, na które warto zwrócić uwagę, jest możliwość tzw. odrzucenia spadku. Instytucja ta, choć mogłoby się tak pozornie wydawać, nie jest tożsama ze zrzeczeniem się dziedziczenia i wywołuje […]
29 grudnia 2020

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej

Jak już wskazywałam we wpisie z 20 sierpnia 2020 r., wraz z dniem 1 lipca 2020 r. do polskiego postępowania cywilnego wprowadzone zostało nowe postępowanie odrębne, dotyczące wyłącznie spraw z zakresu […]
9 listopada 2020

Stwierdzenie nabycia spadku a dział spadku

Czy jest jakaś różnica pomiędzy stwierdzeniem nabycia spadku, a działem spadku? To pytanie dość często zadają sobie osoby, które dowiedziały się, że zostały spadkobiercami. Niepewność w tym względzie może wynikać z dość […]
1 października 2020

Nowelizacja Prawa geodezyjnego i kartograficznego

Choć nowelizacja Prawa geodezyjnego i kartograficznego weszła w życie 31 lipca 2020 r., w niniejszym wpisie chciałabym wskazać na kilka ważnych zmian w tym zakresie, z którymi być może jeszcze nie wszyscy mieli możliwość się […]
11 września 2020

Nowelizacja Prawa budowlanego

19 września 2020 r. to ważna data dla podmiotów ściśle związanych z branżą budowlaną, ale także dla wszystkich tych osób, których wspominane regulacje prawne z różnych względów, w mniejszym lub większym stopniu mogą dotyczyć. To właśnie […]
10 września 2020

Dziedziczenie ustawowe i testamentowe

Zgodnie z definicją zawartą w kodeksie cywilnym, z chwilą śmierci, prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą na jedną lub kilka osób. Nie dotyczy to jednak tych praw i obowiązków, które są ściśle związane z osobą zmarłego, jak […]
3 września 2020

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci

Obowiązek alimentacyjny może ciążyć na różnych podmiotach i może wynikać z różnych podstaw prawnych. Jednak najbardziej powszechnym jest niewątpliwie obowiązek alimentacyjny, jaki ciąży na rodzicach względem dzieci, niekiedy także tych pełnoletnich. […]
1 września 2020

Ubezwłasnowolnienie – na czym polega oraz jakie są jego rodzaje

Ubezwłasnowolnienie to jedna z tych instytucji prawnych, która rodzi sporo emocji. Chociaż prawie każdy spotkał się z pojęciem ubezwłasnowolnienia, nie zawsze wszyscy zdają sobie sprawę z tego, czym właściwie jest ubezwłasnowolnienie i w jakich […]
26 sierpnia 2020

Czy możliwe jest uzyskanie zwrotu części prowizji wpłaconej na rzecz banku, ze względu na wcześniejszą spłatę kredytu?

Pytanie to zapewne zadaje sobie wielu kredytobiorców, którzy już dokonali, bądź zamierzają dokonać wcześniejszej spłaty zaciągniętego kredytu. Co ciekawe, mimo że zarówno uregulowania ustawy z 12 grudnia 2011 r. o kredycie konsumenckim, […]
001-future
Kancelaria czynna jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz w piątki od 9:00 do 15:00.
002-whatsapp
W drodze telefonicznej, istnieje możliwość ustalenia terminu spotkania poza godzinami pracy Kancelarii.
727 585 588