Kancelaria Adwokacka

Adwokat Dr Katarzyna Plata-Gardas

O mediacji


Mediacje prowadzone są przez adw. dr Katarzynę Platę-Gardas, która ukończyła zawodowe szkolenie mediacyjne adwokatów i posiada odpowiednie kompetencje i wiedzę, niezbędne do prowadzenia mediacji. Mediator wpisana jest na listę stałych mediatorów Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz na listę mediatorów Centrum Mediacji przy Izbie Adwokackiej w Bielsku-Białej.

Kancelaria świadczy usługi mediacyjne w szczególności z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego oraz gospodarczego. Oprócz prowadzenia mediacji w formie osobistych spotkań stron z mediatorem, możliwe jest także skorzystanie z mediacji online, przy wykorzystaniu bezpiecznych środków komunikowania się na odległość.

Mediacje są jednym, z alternatywnych wobec postępowania sądowego, sposobem rozwiązywania sporów. To pomoc neutralnej osoby trzeciej w znalezieniu rozwiązania, które jest akceptowane przez obie strony sporu.

Podstawowe zasady mediacji to:

  • bezstronność,
  • neutralność,
  • poufność,
  • dobrowolność oraz,
  • akceptowalność.

Można wyróżnić mediację sądową oraz mediację umowną.

W przypadku mediacji sądowej, to sąd wydając postanowienie, kieruje strony do mediacji. Z kolei mediacja umowna, ma miejsce najczęściej wówczas, gdy strony sporu widzą możliwość osiągnięcia porozumienia, zanim jeszcze sprawa została skierowana do sądu.

Ugoda zawarta przed mediatorem, po zatwierdzeniu przez sąd, ma moc wyroku sądowego.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji i podjęcia próby rozwiązania sporu w drodze mediacji, zapraszam do kontaktu z Kancelarią. Dane kontaktowe, a także formularz kontaktowy można znaleźć w zakładce Kontakt.

parallax background

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!