Kancelaria Adwokacka

Adwokat Dr Katarzyna Plata-Gardas

O kancelarii


Kancelaria prowadzona jest w Bielsku-Białej przez adwokata – doktor nauk prawnych Katarzynę Platę-Gardas, absolwentkę Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną zarówno przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych. W ramach wykonywanych usług możliwe jest świadczenie stałej obsługi prawnej.

Kancelaria zapewnia dyspozycyjność oraz stały kontakt z Klientem. Wynagrodzenie ustalane jest w sposób indywidualny, przed rozpoczęciem współpracy, przy uwzględnieniu potrzeb Klienta oraz rodzaju i stopnia zawiłości sprawy, a także niezbędnego nakładu pracy adwokata. Wynagrodzenie może mieć charakter godzinowy, ryczałtowy lub inny, uzgodniony indywidualnie z Klientem. Usługi wykonywane są z zaangażowaniem, terminowo oraz w sposób profesjonalny.


Adwokat

Dr Katarzyna Plata-Gardas


Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Po uzyskaniu tytułu magistra prawa i otrzymaniu wyróżnienia za wybitne wyniki w nauce, rozpoczęłam studia doktoranckie w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Śląskiego. W 2016r. uzyskałam stopień doktora nauk prawnych.

Uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej zostałam wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas wykonywania pracy na rzecz kancelarii adwokackiej oraz kancelarii radcy prawnego. Pomoc prawną świadczę na terenie całego kraju.

Jestem autorką publikacji naukowych z zakresu publicznego prawa gospodarczego. Uczestniczyłam także w licznych konferencjach naukowych i szkoleniach. Biegle władam językiem angielskim.

parallax background

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!