Prawo - Kancelaria Adwokacka Adwokat Dr Katarzyna Plata-Gardas
21 lipca 2021

Rozrządzenia na wypadek śmierci – testament

Jak wprost wynika z kodeksu cywilnego, rozrządzić majątkiem na wypadek śmierci można jedynie przez testament. Oczywiście, stwierdzenie to nie oznacza, że sporządzenie testamentu uniemożliwia spadkodawcy zmianę swojej woli, gdyż dopóki żyje, może w każdej […]
29 grudnia 2020

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej

Jak już wskazywałam we wpisie z 20 sierpnia 2020 r., wraz z dniem 1 lipca 2020 r. do polskiego postępowania cywilnego wprowadzone zostało nowe postępowanie odrębne, dotyczące wyłącznie spraw z zakresu własności intelektualnej. […]
1 października 2020

Nowelizacja Prawa geodezyjnego i kartograficznego

Choć nowelizacja Prawa geodezyjnego i kartograficznego weszła w życie 31 lipca 2020 r., w niniejszym wpisie chciałabym wskazać na kilka ważnych zmian w tym zakresie, z którymi być może jeszcze nie wszyscy mieli możliwość się […]
11 września 2020

Nowelizacja Prawa budowlanego

19 września 2020 r. to ważna data dla podmiotów ściśle związanych z branżą budowlaną, ale także dla wszystkich tych osób, których wspominane regulacje prawne z różnych względów, w mniejszym lub większym stopniu mogą dotyczyć. To właśnie tego […]
10 września 2020

Dziedziczenie ustawowe i testamentowe

Zgodnie z definicją zawartą w kodeksie cywilnym, z chwilą śmierci, prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą na jedną lub kilka osób. Nie dotyczy to jednak tych praw i obowiązków, które są ściśle związane z osobą zmarłego, jak też […]
3 września 2020

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci

Obowiązek alimentacyjny może ciążyć na różnych podmiotach i może wynikać z różnych podstaw prawnych. Jednak najbardziej powszechnym jest niewątpliwie obowiązek alimentacyjny, jaki ciąży na rodzicach względem dzieci, niekiedy także tych pełnoletnich. […]
1 września 2020

Ubezwłasnowolnienie – na czym polega oraz jakie są jego rodzaje

Ubezwłasnowolnienie to jedna z tych instytucji prawnych, która rodzi sporo emocji. Chociaż prawie każdy spotkał się z pojęciem ubezwłasnowolnienia, nie zawsze wszyscy zdają sobie sprawę z tego, czym właściwie jest ubezwłasnowolnienie i w jakich […]
001-future
Kancelaria czynna jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 10:00 do 17:00 oraz w piątki od 9:00 do 12:00.
002-whatsapp
W drodze telefonicznej, istnieje możliwość ustalenia terminu spotkania poza godzinami pracy Kancelarii.